• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu

Własna firma Twoją szansą!

Własna firma Twoją szansą! Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3. Zakładanie działalności gospodarczej Cel Projektu:... Czytaj więcej

IDEALNY SZEF – TO JA!

IDEALNY SZEF – TO JA! Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa. Cel Projektu: Celem głównym projektu... Czytaj więcej