• Subskrybuj
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Dotacje z KPO dla sektora HoReCa, turystyka i kultura

Szanowni Państwo,

W I kwartale 2024 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomi wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą w jednej z branż:

 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • turystyka,
 • kultura.

Środki z dotacji będzie można przeznaczyć na przedsięwzięcia mające na celu unowocześnienie lub dywersyfikację działalności obejmujące:

 1. budowę, rozbudowę, przebudowę obiektów i bazy usługowej/produkcyjnej
 2. zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia unowocześnionych lub nowych produktów lub usług lub sposobów ich produkcji lub dostarczania,
 3. inwestycje w OZE, związane z zieloną transformacją oraz zmniejszeniem powstawania odpadów
 4. zakup i wdrożenie technologii cyfrowych
 5. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych; lub
 6. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Główne wymogi:

 • prowadzenie działalności określonej jednym z kodów PKD wskazanych w dokumencie PKD HoReCa
 • odnotowanie spadku obrotów w wysokości co najmniej 20% w roku 2021 lub 2020, liczonych rok do roku (w 2021 r. względem 2020 roku lub w 2020 r. względem 2019 r.)
 • posiadanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, jeżeli są wymagane (np. przy planowanej budowie, rozbudowie, przebudowie)
 • wprowadzenie nowych usług/ dywersyfikacja działalności
 • okres realizacji do 12 miesięcy

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis:

 • wysokość dofinansowania: do 90% kosztów netto (bez podatku VAT)
 • maksymalna wartość netto inwestycji: 600 tys. PLN
 • maksymalna wartość dotacji: 540 tys. PLN


W przypadku zainteresowania naborem zapraszamy do kontaktu poprzez FORMULARZ

Skip to content