• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Forum kadry wspomagania oświaty
[cała Polska]

Informacje o projekcie

Opis projektu

Forum kadry wspomagania oświaty

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

 

Projekt „Forum kadru wspomagania oświaty” realizowany przez MIR CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „Forum kadru wspomagania oświaty” jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział 900 (720 kobiet i  180 mężczyzn) pracowników instytucji wspomagania i trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w 900 placówkach w okresie od I 2019 do III 2021 r.

 

Wartość projektu:

7 363 753,45 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 7 142 840,84 zł

Zdjęcie: Szkoła zdjęcie utworzone przez rawpixel.com – pl.freepik.com


 

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

https://doskonaleniewsieci.pl/Artykul.aspx?id=759

 

Skip to content