• Subscribe
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Ponad granicami – mobilność ponadnarodowa szansą do rozwoju kompetencji zawodowych i kluczowych
[woj.zachodniopomorskie, woj.pomorskie, woj.opolskie, woj.dolnośląskie]

Informacje o projekcie

Opis projektu

Ponad granicami – mobilność ponadnarodowa szansą
do rozwoju kompetencji zawodowych i kluczowych

 

 

Ponad granicami – mobilność ponadnarodowa szansą do rozwoju kompetencji zawodowych i kluczowych” to projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Together-Razem Centre współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

 

~ UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DO PROJEKTU JEST WSTRZYMANA ~

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki tj. jest osobą:

 • pracującą lub zamieszkującą lub uczącą się na terenie woj. zachodniopomorskiego, woj. pomorskiego, woj. opolskiego lub woj. dolnośląskiego;
 • wykonującą pracę o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczeniem społecznym lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę lub współpracującą na podstawie innego rodzaju umowy w instytucji publicznych lub organizacji pozarządowej której głównym celem/przedmiotem działalności podmiotu jest wsparcie  terapeutyczne/ socjalizacyjne / wychowawcze;
 • posiadającą zgodę i rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności narodowej;
 • deklarującą przekazanie zdobytej podczas mobilności wiedzy pozostałym pracownikom instytucji [w formie raportu] oraz przeprowadzenie min.2-godzinnego spotkania dla pracowników instytucji celem przekazania zdobytej podczas wyjazdu wiedzy.

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

woj. zachodniopomorskie, pomorskie, opolskie lub dolnośląskie

 

ZADANIA:

 1. Weryfikacja poziomu kompetencji przed rozpoczęciem mobilności dla 5 grup
  Indywidualne 2-godzinne konsultacje online ze Specjalistą ds. oceny poziomu kompetencji w ramach której nastąpi weryfikacja kompetencji w danym obszarze
 2. Mobilność ponadnarodowa dla 5 grup
  Przebieg wizyty studyjnej:

  • 1 dzień – WYLOT z Polski do Irlandii
  • 5 dni – wizyty studyjne zorganizowane w instytucjach o charakterze terapeutycznym, wychowawczym, socjalizacyjnym. Wizyta studyjna [5 dni x 5 godzin/dzień] odbywać się będzie przy udziale tłumacza polsko-angielskiego oraz koordynatora merytorycznego
   Podsumowanie wizyty studyjnej [5 dni x 2 godzin/dzień] – po każdym dniu wizyty studyjnej Uczestnicy wezmą udział w podsumowaniu, który na bieżąco umożliwi przeanalizowanie zdobytej przez nich podczas wizyty studyjnej.
  • 1 dzień – WYLOT z Irlandii do Polski
 3. Weryfikacja poziomu kompetencji po zakończeniu mobilności dla 5 grup
  Indywidualne 2-godzinne konsultacje online ze Specjalista ds. oceny poziomu kompetencji w ramach której nastąpi weryfikacja przyrostu kompetencji w danym obszarze.
  Po zakończeniu mobilności Uczestnicy projektu w terminie 21 dni kalendarzowych sporządzą raport [min.5000znaków] uwzględniający najistotniejsze ustalenia z wyjazdu, który następnie w jednym egzemplarzu zostanie przekazany do biura projektu zaś pozostałe egzemplarze zostaną udostępnione pracownikom instytucji.
  Uczestnik projektu będzie zobligowany do przekazania pracownikom swojej instytucji wiedzę zdobytą podczas mobilności w trakcie minimum 2-godzinnego szkolenia.

 

ZAPEWNIAMY:

 • transport miejsce zamieszkania/realizacji wsparcia – lotnisko,
 • bilet lotniczy POLSKA/NIEMCY – IRLANDIA,
 • transport lotnisko – miejsce zakwaterowania,
 •  transport miejsce zakwaterowania – miejsce realizacji wizyt studyjnych/podsumowania,
 • ubezpieczenie, całodzienne wyżywienie, nocleg

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • 27 osób nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu
 • 30 osób weźmie udział w wizytach studyjnych w Irlandii

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.10.2021 – 31.07.2022

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie przez 30 osób (23 Kobiet / 7 Mężczyzn) na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą wykluczoną/zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu zachodniopomorskiego, pomorskiego, opolskiego lub dolnośląskiego kompetencji kluczowych i zawodowych w zakresie rozwiązań stosowanych w Irlandii, poprzez udział w wizytach studyjnych do końca VII 2022r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

320 869,38 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 302 547,74 zł

 

 

Zdjęcie: Biznes zdjęcie utworzone przez rawpixel.com – pl.freepik.com

Skip to content