• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

KOPALNIA BIZNESU!
[woj.śląskie]

Informacje o projekcie

Klient IV 2021- III 2023

Opis projektu

KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” to projekt realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel Projektu:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób (w tym 44 kobiet) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z subregionu centralnego woj. śląskiego [zgodnie z Kodeksem Cywilnym], które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w okresie IV 2021 – III 2023.

 

Wartość projektu:

3.867.735,20 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3.259.727,23 zł


PLAKAT PROJEKTU [do pobrania]

Skip to content