• Subscribe
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES
[woj.zachodniopomorskie]

Informacje o projekcie

Klient VII 2021 - V 2023
Strona internetowa http://dotacjepz.zgd.com.pl

Opis projektu

POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES

„POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” to projekt realizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ze Sławna w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest osobą fizyczną w wieku 18-29 lat zamieszkującą województwo zachodniopomorskie i jest:

  • osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.] – dla tej grupy dostępne jest 80 miejsc w projekcie

   lub

  • osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo należącą do jednej z grup tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością – dla tej grupy dostępne jest 20 miejsc w projekcie

 2. deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze woj. zachodniopomorskiego
 3. nie jest Uczestnikiem w innym projekcie EFS
 4. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji]

 

Spełniasz powyższe kryteria i nie chcesz przegapić naboru?
Wypełnij ⇒FORMULARZ⇐, a my poinformujemy Cię o planowanym terminie naboru

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

woj. zachodniopomorskie

 

ZADANIA:

 1. Badanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej [11.2021– 02.2022]
 2. Usługi szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej [01.2022– 04.2022]
 3. Ocena wniosków przez Komisję oceny wniosków [02.2022 – 05.2022]
 4. Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności [02.2022 – 05.2023]
 5. Finansowe wsparcie pomostowe [02.2022- 05.2023]

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • 100 osób nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu
 • 100 osób utworzy własną działalność gospodarczą

 

OKRES REALIZACJI:

01.07.2021 – 31.05.2023

 

CEL PROJEKTU:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 100 osób (w tym 55 kobiet) w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego
[zgodnie z KC] bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19 bądź bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo, które nalezą do grup osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością, kobiet lub osób o niskich kwalifikacjach, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w okresie 07.2021 – 05.2023.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

4.740.196,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 4 693 436,67 zł

 

 

STRONA PROJEKTU:

www.dotacjepz.zgd.com.pl

 


KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin

Tel. 517 367 203
Tel. 517 663 672
E-mail: dotacjepz@zgd.com.pl


PARTNERZY PROJEKTU:


PLAKAT PROJEKTU [do pobrania]


 

SPRAWDŹ!

AKTUALNIE REALIZUJEMY JESZCZE JEDEN PROJEKT W RAMACH KTÓREGO MOŻESZ UZYSKAĆ BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI:

https://zgd.com.pl/portfolio/mwf/

Skip to content