• Subscribe
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu 2
[woj.dolnośląskie]

Informacje o projekcie

Klient VIII 2021 – VI 2023

Opis projektu

Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu 2

„Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu 2” to projekt realizowany przez
Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest osobą fizyczną w wieku 30 lat i więcej oraz
 2. jest osobą zamieszkującą lub ucząca się lub pracującą na obszarze województwa dolnośląskiego [zgodnie z kodeksem Cywilnym] deklarującą rejestrację działalności na obszarze województwa dolnośląskiego oraz
 3. nie są podlegają wykluczeniu o którym mowa w § 4 Regulaminu oraz
 4. osobą należącą do min. jednej z grup:
  • osób pozostających bez zatrudnienia w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami lub
  • osób ubogich pracujących lub
  • osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia
 5. nie jest uczestnikiem innego projektu EFS.

Spełniasz powyższe kryteria i nie chcesz przegapić naboru?
Wypełnij ⇒FORMULARZ⇐, a my poinformujemy Cię o planowanym terminie naboru

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

woj. dolnośląskie

 

ZADANIA:

 1. Badanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia DG [IX 2021-XII 2021]: komisja, doradca zawodowy.
 2. Usługi szkoleniowe przed rozpoczęciem DG [XI 2021-III 2022]:
  • Szkolenia grupowe:
   • Zakładanie DG i prowadzenie przedsiębiorstwa-8h
   • Umowy handlowe z elementami RODO-8h
   • Finanse i księgowość [w tym wystawianie faktur, prowadzenie księgowości, rozliczanie ZUS i US]-8h
   • Podstawy marketingu, negocjacji i technik sprzedaży-8h
   • Przygotowanie BP, wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego oraz rozliczanie wsparcia-16h
  • Szkolenia indywidualne – 6 godzin (tematyka szkoleń ustalana podczas spotkań z doradcą zawodowym)
 3. Ocena wniosków przez komisję oceny wniosków [I -IV 2022]: Komisja Oceny wniosków
 4. Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności [III 2022-VI 2023]: dotacja 23.050,00 zł (stawka jednostkowa).
 5. Finansowe wsparcie pomostowe [III 2022-VI 2023]: 12 miesięcy x 2 600,00 zł netto.

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • powstanie minimum 65 nowych miejsc pracy (w tym 2 dodatkowe miejsca w ramach umowy o pracę)
 • 45 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 18 osób które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

OKRES REALIZACJI:

01.08.2021 – 30.06.2023

 

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 63 osób (w tym 35 kobiet) od 30 roku życia zamieszkujących w województwie dolnośląskim [zgodnie z Kodeksem cywilnym] niepracujących, ubogich pracujących oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres od 6 do 12 miesięcy w okresie 09.2021- 06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU:

4.301.757,85 zł, w tym wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 4.159.277,45 zł

 

 

STRONA PROJEKTU:

https://dotacjeds.zgd.com.pl 


PLAKAT PROJEKTU [do pobrania]

Skip to content