• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Projekty

Zrealizowaliśmy ponad 300 projektów.

DLA ZDROWIA – kompleksowe wsparcie na rzecz zdrowia i aktywności pracowników ZGD Sp. z o. o.
[woj.zachodniopomorskie]

DLA ZDROWIA – kompleksowe wsparcie na rzecz zdrowia i aktywności pracowników ZGD Sp. z o. o. „DLA ZDROWIA– kompleksowe wsparcie na rzecz zdrowia i aktywności pracowników ZGD Sp. z o.o.” to projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dla osi priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek pracy, działania:...
Czytaj więcej

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!
[woj.zachodniopomorskie]

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy! „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” to projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,...
Czytaj więcej

SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE
[woj. śląskie]

SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” to projekt realizowany przez Progres Szymon Artwik oraz Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących...
Czytaj więcejOdwiedź stronę

Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu 2
[woj.dolnośląskie]

Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu 2 „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu 2” to projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy   DO KOGO SKIEROWANY JEST...
Czytaj więcejOdwiedź stronę

Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!
[woj.lubuskie]

Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam! „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!” to projekt realizowany przez Profiteo Group Jarosław Nieradka z Zielonej Góry w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja...
Czytaj więcejOdwiedź stronę

POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES
[woj.zachodniopomorskie]

POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ze Sławna w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie...
Czytaj więcejOdwiedź stronę

Ponad granicami – mobilność ponadnarodowa szansą do rozwoju kompetencji zawodowych i kluczowych
[woj.zachodniopomorskie, woj.pomorskie, woj.opolskie, woj.dolnośląskie]

Ponad granicami – mobilność ponadnarodowa szansą do rozwoju kompetencji zawodowych i kluczowych     „Ponad granicami – mobilność ponadnarodowa szansą do rozwoju kompetencji zawodowych i kluczowych” to projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Together-Razem Centre współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata...
Czytaj więcej

KOPALNIA BIZNESU!
[woj.śląskie]

KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym...
Czytaj więcejOdwiedź stronę
1 2 3 6
Skip to content