Obszar roboczy 2@1920x 100 — kopia

USŁUGI ROZWOJOWE 4.0

cała Polska

„USŁUGI ROZWOJOWE 4.0 – wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju  i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii” projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. wspólnie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej to sprawdzeni partnerzy, którzy realizowali dotąd wiele projektów wspierających branże szkoleniową i nowych technologii. Dziś startują z nowym przedsięwzięciem, które łączy wszystkie ich dotychczasowe najlepsze doświadczenia.

Projekt „USŁUGI ROZWOJOWE 4.0 – wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii” skierowany jest do podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych.

Partnerzy pozyskali na niego dotację z Unii Europejskiej.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

cała Polska

PLANOWANE EFEKTY

Przedsięwzięcie zwiększy potencjał rozwojowy 167 podmiotów BUR, poprzez wsparcie ich w refundacji kosztów zakupu licencji i opłacenia abonamentów za oprogramowanie oraz zakupu usług szkoleniowych/doradczych, w ramach których zostaną przeszkoleni użytkownicy zakupionych rozwiązań. W efekcie firmy z BUR będą mogły stworzyć i rozwinąć nowe formy usług rozwojowych oraz wykorzystać najnowocześniejsze technologie, w tym zakresie usług zdalnych. Dofinansowanie wyniesie 80 proc., a bezzwrotna dotacja to przeszło 50.000 zł na jedną firmę. Procedura aplikowania będzie uproszczona, a współpraca z beneficjentem umożliwiona zdalnie, za pośrednictwem powstałego specjalnie na te potrzeby prostego systemu informatycznego.

Wartością dodaną będzie włączenie do oferty nowej usługi lub nowych form usługi rozwojowej dzięki otrzymanemu wsparciu.

OKRES REALIZACJI

01.12.2023 – 30.06.2026

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 12.500.000,00 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 10.397.278,72 zł
Zapraszamy do kontaktu! www.uslugirozwojowe40.pl

Sprawdź pozostałe projekty

PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Województwo podkarpackie

Projekty trwające

USŁUGI ROZWOJOWE 4.0

cała Polska

Projekty trwające

Przejdź do treści