Audyty projektów

Audyt projektu prowadzi do uzyskania potwierdzenia, że realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Jest to forma potwierdzenia wiarygodności danych, służąca zamknięciu i rozliczeniu projektu.

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA oferuje swoim klientom usługi związane z audytem zewnętrznym projektów unijnych, a także innych projektów. Proces realizacji projektów znamy od podszewki, dlatego przeprowadzimy Państwa przez audyt w sposób sprawny i rzeczowy.

Audyt projektu obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

  • czy projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową, obowiązującymi przepisami prawa?
  • czy beneficjent posiada odpowiednie procedury np. finansowo – księgowe
  • czy beneficjent prowadzi odrębną ewidencję księgową na potrzeby projektu
  • czy wdrożono zalecenia przeprowadzonych kontroli/ audytów oraz usunięto ewentualne nieprawidłowości
  • czy projekt jest zgodny z politykami wspólnotowymi.
Przejdź do treści