Pozyskiwanie dotacji

Fundusze europejskie są cennym wsparciem finansowym dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą lub też planujących ją założyć.

Dotacje pozwalają zwiększyć atrakcyjność firmy, podnieść jej konkurencyjność, a tym samym zwiększyć zyski. Oczywiście ilość środków jest ograniczona, a by je zdobyć, należy spełnić określone warunki programu lub konkursu. Dlatego najskuteczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy firmy, która zawodowo zajmuje się pozyskiwaniem dotacji, a do tego ma już na koncie liczne sukcesy w tej dziedzinie.

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA zapewnia kompleksowe usługi z zakresu pozyskiwania i obsługi projektów unijnych. Specjalizujemy się w projektach:

  • inwestycyjnych
  • badawczo-rozwojowych
  • innowacyjnych
  • aktywizacyjnych (m.in. dotacje na założenie działalności gospodarczej, wsparcie szkoleniowo-doradcze, mobilność ponadnarodowa)
  • edukacyjnych (m.in. żłobki, edukacja przedszkolna, edukacja ogólna, szkolnictwo wyższe)
  • zdrowotnych (m.in. z zakresu profilaktyki)

Obsługujemy szerokie grono klientów: firmy, instytucje, uczelnie, samorządy, podmioty medyczne, organizacje pozarządowe. W ramach naszych usług oferujemy:

ANALIZA faktycznych potrzeb klienta

Pozyskiwanie dotacji unijnych rozpoczynamy analizą faktycznych potrzeb klienta oraz jego szans na otrzymanie wsparcia unijnego. W tym celu analizujemy jego potrzeby pod względem planowanych kierunków rozwoju firmy oraz dobieramy takie formy wsparcia, które mogą te potrzeby zaspokoić. Następnie przedstawiamy klientowi znalezione rozwiązania wraz ze wskazaniem optymalnej ścieżki, za pomocą której może osiągnąć cele firmy.

Opracowanie założeń projektu

Kolejnym krokiem w pozyskaniu dotacji jest opracowanie założeń projektu wraz z harmonogramem i budżetem. Tu podstawową czynnością jest analiza wykonalności projektu oraz kwalifikowalności. Na tej podstawie tworzymy założenia projektu oraz wstępny harmonogram i budżet całego przedsięwzięcia. Oczywiście klient ma możliwość zgłoszenia własnych uwag, które zostaną przeanalizowane, przedyskutowane i, w razie potrzeby, uwzględnione w projekcie.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Na podstawie przygotowanych założeń przystępujemy do przygotowania wniosku wraz z załącznikami, w tym z biznesplanem lub studium wykonalności.

Wniosek musi być zgodny ze wzorem obowiązującym w ramach danego programu dotacyjnego lub konkursu oraz ze wszelkimi formalnymi założeniami danej inicjatywy. Klient nie musi zajmować się formalnościami związanymi ze złożeniem wniosku. Może on liczyć na ciągłe wsparcie i możliwość reprezentacji, aż do momentu rozstrzygnięcia naboru i przyznania dotacji.

Przejdź do treści