Przygotowanie strategii i programów

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA jest obecnie liderem na rynku firm doradczych w województwie zachodniopomorskim.

Gdy zaczynaliśmy rozwijać firmę nawet nie  marzyliśmy o takim osiągnięciu. Dziś wiemy, że strategia rozwoju, którą obraliśmy, była słuszna. Strategia rozwoju jest w dzisiejszych czasach warunkiem sine qua non ewolucji firmy. Pieczołowicie opracowana i realizowana – doprowadzi Państwa projekt tam, gdzie chcecie, aby się znalazł – szybciej i skuteczniej. Może też odkryć przed Waszą firmą nowe kierunki rozwoju, pokazać nieujawnione szanse. W dobie silnej konkurencji krajowej i zagranicznej – strategia rozwoju sprzyja utrzymaniu się firmy na rynku.

Dlaczego dzielimy się z klientami swoim know-how?

Z doświadczeń naszej firmy wynika, że wielu przedsiębiorców w procesie wdrażania strategii rozwoju napotyka na trudności nie tylko na zewnątrz przedsiębiorstwa (np. trudności prawno-formalne), ale również wewnątrz organizacji. Dlatego proponujemy powierzyć to zadanie doświadczonemu partnerowi.

Dlaczego warto wybrać ZACHODNIOPOMORSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ?

Nasza firma od lat świadczy usługi doradcze i promuje ideę planowania strategicznego. Wspieramy naszych klientów w zakresie kształtowania innowacyjnych strategii rozwoju zasobów ludzkich i przedsiębiorstw czy strategii rozwoju eksportu. Zapewniamy opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego, partnerstw lokalnych, a także dla Lokalnych Grup Działania, wspieramy naszych klientów w opracowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych, planów rozwoju lokalnego oraz lokalnych planów rewitalizacji.

Przejdź do treści