Realizacja szkoleń i projektów szkoleniowych

W ramach naszych usług realizujemy projekty szkoleniowe dofinansowane z funduszy europejskich oraz szkolenia komercyjne.

Celem szkoleń prowadzonych przez ZGD jest przekazanie wiedzy i podniesienia kwalifikacji oraz nabycia nowych kompetencji i umiejętności uczestników.

Doświadczenie Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. poparte jest nie tylko referencjami naszych klientów, ale także posiadanymi akredytacjami i certyfikatami:

  • Zachodniopomorska Grupa Doradcza posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  z terenu województwa zachodniopomorskiego, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Numer wpisu: 2.32/00072/2018
  • od maja 2014 r. Zachodniopomorska Grupa Doradcza posiada wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia  z terenu województwa zachodniopomorskiego, prowadzonego przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Numer wpisu: 10817.
  • od sierpnia 2018 r. Zachodniopomorska Grupa Doradcza posiada System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 w zakresie usług doradczych i szkoleniowych, co jest gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług rozwojowych.

Dobry projekt szkoleniowy

Dobry projekt szkoleniowy umożliwia realizację długofalowej strategii rozwoju zasobów ludzkich w firmie. Szkolenia przygotowywane są w oparciu o skrupulatnie przeprowadzone badanie potrzeb (m.in. rozmowy, ankiety, testy). Dzięki temu możliwe jest dopasowanie treści szkolenia oraz ćwiczonych umiejętności do specyfiki konkretnego Klienta oraz jego potrzeb. Szkolenia mają zazwyczaj charakter intensywnych zajęć warsztatowych, a nasi Trenerzy ukierunkowani są na przekazywanie wiedzy praktycznej. W trakcie szkoleń prowadzący wykorzystują wiedzę na temat realnych sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się na co dzień, co przyspiesza proces wprowadzania zmian i doskonalenia umiejętności w pracy. Oprócz kwestii zakresu merytorycznego, do potrzeb klienta dostosowujemy również: metodykę nauczania, sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do wykonania.

Szerokie grono wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów

Współpracujemy z szerokim gronem wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, technik sprzedaży i negocjacji, komunikacji w biznesie, radzenia sobie ze stresem, finansów i rachunkowości, zarządzania projektami, marketingu.

Przejdź do treści