O nas

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. powstała we wrześniu 2004 roku w Szczecinie, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorców oraz samorządów na wysokospecjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe, głównie w zakresie absorpcji funduszy unijnych oraz doradztwa gospodarczego i ekonomicznego.

Zawsze priorytetem dla nas było przekonanie Klientów do tego, o czym my zakładając Grupę doskonale wiedzieliśmy, a mianowicie, że zachodniopomorskie firmy potrafią przygotowywać i realizować projekty, które zdobywają milionowe granty. Chcieliśmy, aby nam zaufali i powierzyli realizację swoich planów. Po prawie dwudziestu latach działalności możemy stwierdzić, że przewyższyliśmy zakładane przez nas cele: zaufali nam nie tylko zachodniopomorscy przedsiębiorcy, ale też firmy i instytucje z całego kraju.

Odważne i innowacyjne podejście w rozwiązywaniu problemów Klientów oraz profesjonalizm w realizacji projektów sprawił, że znajdujemy się w czołówce firm na polskim rynku konsultingowym.

JAKOŚĆ USŁUG

Gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług jest wdrożony przez nas System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015. Jakość usług realizujemy poprzez:

  • zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych dążąc do ciągłego ich doskonalenia
  • terminowe świadczenie usług oparte na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz zindywidualizowanej współpracy z każdym klientem
  • stworzenie takich warunków dla klienta, aby w ramach swojej specjalizacji zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe wymagania
  • określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość wykonywanych usług
  • ciągłe śledzenie i stosowanie w naszej działalności wymagań aktualnych przepisów, norm i innych regulacji, a także postępu technicznego
  • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015,
  • konsekwentną realizację przyjętych ustaleń
  • tworzenie atmosfery zaangażowania wszystkich pracowników firmy w sprawy jakości.

Nasza firma posiada aktualne wpisy do:

  • Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.32/00072/2018
  • Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 10817

Zespół

Imię i nazwisko

.

Imię i nazwisko

.

Imię i nazwisko

.

Imię i nazwisko

.

Imię i nazwisko

.

Imię i nazwisko

.

Przejdź do treści