2 1

DLA ZDROWIA

Województwo zachodniopomorskie

DLA ZDROWIA– kompleksowe wsparcie na rzecz zdrowia i aktywności pracowników ZGD Sp. z o.o.

 

to projekt realizowany przez
Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
dla osi priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek pracy,
działania: RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. jest PRACOWNIKIEM Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 70-412), al. Niepodległości 22, NIP 955-210-34-12;
  2. jest zatrudniony u PRACODAWCY w oparciu o umowę o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu;
  3. wykonuje pracę u PRACODAWCY w województwie zachodniopomorskim.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

woj. zachodniopomorskie

PLANOWANE EFEKTY

W ramach projektu minimum 6 osób (w tym 5 kobiet) podejmą pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie.

OKRES REALIZACJI

01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.

CEL PROJEKTU

Wydłużenie aktywności zawodowej oraz zmniejszenie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych przez 9 pracowników Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. (8K i 1 M) w okresie X 2022 – IX 2023.

WARTOŚĆ PROJEKTU

139.977,68 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości: 118.981,02 zł.


Sprawdź pozostałe projekty

PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Województwo podkarpackie

Projekty trwające

USŁUGI ROZWOJOWE 4.0

cała Polska

Projekty trwające

Przejdź do treści