• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

Bon na innowacje

Project Info

Skills 5 946 125,02 zł

Project Description

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje
Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ projektu III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy

 

Cel Projektu:

Wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą B+R oraz profesjonalnymi instytucjami doradczymi, poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii, wiedzy i innowacji do tych przedsiębiorstw, prowadzących do wzrostu ich poziomu innowacyjności i konkurencyjności.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Dolnośląskimi Pracodawcami.

 

Zdjęcie: Biznes zdjęcie utworzone przez senivpetro – pl.freepik.com