• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób

Project Description

Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” jest reintegracja 54 osób pozostających bez zatrudnienia i nie uczących się w wieku 18-35 lat z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, opolskiego lub podkarpackiego poprzez nabycie kompetencji kluczowych i udział w zagranicznej praktyce zawodowej w terminie od 01.04.2018 r. do 31.01.2020 r.