Podkarpacie strona zgd aktualne5
14 cze 2024

Zapytanie ofertowe 02/ZGD/PAAP/2024- poszukiwany wykonawca do opracowania narzędzi wspomagających politykę personalną w podmiotach

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW – wsparcie na rzecz zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na podkarpackim rynku pracy”  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców informujemy, iż poszukujemy Wykonawcy do opracowania narzędzi wspomagających politykę personalną w podmiotach wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

 

Szczegółowo rodzaj i zakres narzędzi został opisany w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 02/ZGD/PAAP/2024 jest dostępne na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/191832

Termin na złożenia oferty upływa 24.06.2024 (poniedziałek) o godz. 09:00

 

Przypominamy, że zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Komunikacja między Zamawiającym a Oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego oraz do złożenia oferty.

 


Obraz autorstwa Racool_studio na Freepik

Przejdź do treści