Zapytanie ofertowe - kobieta
5 lip 2024

Zapytania ofertowe – poszukiwani wykonawcy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż poszukujemy Wykonawców w związku z realizacją projektu pt. „PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW – wsparcie na rzecz zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na podkarpackim rynku pracy”  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców.

 

Wykaz zamówień obejmuje:

1. Zapytanie ofertowe nr 03/ZGD/PAAP/2024 – przygotowanie i przeprowadzenie w formie zdalnej w czasie rzeczywistym szkoleń wraz z potwierdzeniem nabycia kompetencji dla 150 uczestników/uczestniczek projektu z zakresu przepisów prawnych związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy oraz dobrych praktyk wzmacniających korzyści biznesowe z tytułu posiadania zróżnicowanego pod kątem płci i wieku zespołu

2. Zapytanie ofertowe nr 04/ZGD/PAAP/2024 – świadczenie usług eksperckich z zakresu polityki personalnej i zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności równości płci i niedyskryminacji w miejscu pracy, zarządzania różnorodnością i wiekiem oraz zarządzania kompetencjami pracowników polegającymi na przygotowaniu Indywidualnych Planów Akceleracji oraz udzieleniu indywidualnego wsparcia dla 150 podmiotów

3. Zapytanie ofertowe nr 05/ZGD/PAAP/2024 – zapewnienie dostępu do testów Gallupa (badanie CliftonStrengths 34 talenty) oraz raportu (w języku polskim) wraz z wsparciem technicznym oraz usługą interpretacji wyników testu na rzecz 450 Uczestników/Uczestniczek projektu

4. Zapytanie ofertowe nr 06/ZGD/PAAP/2024 – przygotowanie i przeprowadzenie w formie stacjonarnej warsztatów rozwojowych wraz z potwierdzeniem nabycia kompetencji dla min. 60 Kobiet (uczestniczek projektu wykazujących tendencje liderskie) z zakresu wzmacniania kompetencji przywódczych i przygotowania do podjęcia roli lidera oraz efektywnego kierowania zespołem

 

Szczegółowo zakres każdego zapytania ofertowego został opisany w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Termin na złożenia ofert upływa dnia 16.07.2024 (wtorek) o godz. 09:00

 

Przypominamy, że zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Komunikacja między Zamawiającym a Oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego oraz do złożenia oferty.


Obraz autorstwa Drazen Zigic na Freepik

 

Przejdź do treści