children 8203962 1280
11 kwi 2023

Dofinansowanie dla przedszkoli w woj. zachodniopomorskim
[NOWA PERSPEKTYWA 2021-2027]

Szanowni Państwo

Już niedługo w woj. zachodniopomorskim pojawią się nowe możliwości aplikowania o wsparcie ze środków Unii Europejskiej dla placówek przedszkolnych / oddziałów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego.

 

Warto poświęcić ten czas na planowanie swoich działań.

 


 

W ramach działania 6.8 Edukacja przedszkolna w woj. zachodniopomorskim zaplanowano poprawę jakości i dostępności edukacji przedszkolnej* poprzez:

 

➡️ działania w zakresie edukacji włączającej m.in.

🔸️ dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,

🔸️ szkolenie świadomościowe,

🔸️ zapewnienie nauczyciela /asystenta wspomagającego,

 

➡️ tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

 

➡️ wsparcie jakości kształcenia m.in.

🔸️ doposażenie placówki w zależności od potrzeb,

🔸️rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych, zielonych czy pobudzające i rozwijające zainteresowania,

🔸️ działania związane z preorientacją zawodową,

🔸️ wsparcie metodyczne.

 


 

🗓 Planowany termin naboru: od 11 lipca 2023 r do 8 sierpnia 2023 r.

 

💶 Poziom dofinansowania: 90 %

 

💰 Planowana alokacja na działanie: 18 864 000,00 PLN

 


 

*zakres działań możliwych do zaplanowania w danym naborze będzie zależny od opublikowanej dokumentacji konkursowej

 

Harmonogram konkursów w woj. zachodniopomorskim: https://rpo.wzp.pl/fepz/harmonogram-naboru-wnioskow-fepz

Przejdź do treści