• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Przetarg ZGD/PP/11/2014 na dostawę tablicy ogłoszeniowej i świetlnej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim

Uprzejmie informujemy, że dokonano zmiany treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 10 czerwca 2014 r. Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Poniżej znajdą Państwo nowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

Zmiana ogloszenia

Wyjaśnienie wraz ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia

Niniejszym informujemy o ogłoszeniu postępowania znak ZGD/PP/11/2014 na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia (tablice ogłoszeniowe i świetlne) dla nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Warszawskiej 29.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Skip to content