• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW NABORU NR 1

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. uprzejmie informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”, którzy zostali zrekrutowani i przystąpili do projektu w ramach naboru nr 1.

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego z załącznikami będzie prowadzony w dniach od 6 września 2022 r. (wtorek) do 9 września 2022 r. (piątek) zgodnie z zapisami „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” §10  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”:

  1. Wsparcie pomostowe może zostać przyznane tylko osobom:
    a. których Biznesplany otrzymały rekomendację do otrzymania wsparcia finansowego;
    b. z którymi została podpisana Umowa o przyznanie wsparcia finansowego.

Nabór dla Uczestników, którzy do dnia ogłoszenia niniejszego naboru nie podpisali Umowy o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu zostanie ogłoszony we wrześniu 2022 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w poniższym pliku:

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

tel. 517 367 203

tel. 517 663 672

e-mail: dotacje@zgd.com.pl

Skip to content