• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Lista rankingowa po ocenie formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. informuje, że ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego z załącznikami złożonych przez Uczestników naboru nr 1 w terminie od 06.09.2022 do 09.09.2022 w ramach projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” została zakończona.

W związku z powyższym przedstawiamy LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NABORU NR 1 Z INFORMACJĄ O WYNIKU OCENY FORMALNEJ, którą znajdziecie Państwo w poniższym pliku.Wnioski złożone przez Uczestników projektu ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostały skierowane do oceny merytorycznej. O postępach w procesie oceny merytorycznej będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Z poważaniem,

Zespół projektu
„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

Skip to content