• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

Project manager – PRINCE2

Project Info

Client 01.03.2012 r. - 28.02.2013 r.
Skills 597 790,80 zł

Project Description

 Project manager – PRINCE2

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności 30 przedsiębiorstw z branż priorytetowych dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego, przez podniesienie kwalifikacji ich 60 pracowników (w tym min. 60% kobiet) w zakresie zarządzania projektami oraz coachingu biznesowego.

W projekcie weźmie udział 60 uczestników, którzy zostaną podzieleni na pięć 12-osobowych grup.W ramach projektu „Project manager” – PRINCE2 zostaną zorganizowane bezpłatne kursy z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminami.

Udział w projekcie gwarantuje:

  • 4 dni akredytowanego kursu PRINCE2 na poziomie podstawowym (FUNDATION) + egzamin,
  • 2 dni akredytowanego kursu PRINCE2 na poziomie zaawansowanym (PRACTITIONER) + egzamin,
  • Egzaminy PRINCE2 kończą się wydaniem certyfikatu przez Association of Project Management Group w Wielkiej
  • Brytanii
  • 3 dni szkolenia pn. „Coaching dla kadry zarządzającej”, gdzie przedstawiona zostanie teoria i praktyka
  • stosowania coachingu w pracy zawodowej.

Dodatkowe korzyści:

  • Każdy uczestnik otrzyma akredytowany podręcznik PRINCE2 oraz materiały szkoleniowe z coachingu,
  • Podczas szkoleń zapewniony będzie poczęstunek oraz obiad.