• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

ZMIANA ROLI – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Project Info

Project Description

ZMIANA ROLI – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie