• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Profesjonalny pracownik szansą na rozwój przedsiębiorczości w regionie

Informacje o projekcie

Klient 01.09.2010r. – 30.06.2012r.
Skills 810 418,35 zł

Opis projektu

Profesjonalny pracownik szansą na rozwój przedsiębiorczości w regionie

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Skip to content