• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

Podniesienie kwalifikacji pracowników branży obsługi portów – szansą na rozwój regionu

Project Info

Client 02.01.2012r. – 31.12.2013r.
Skills 367 601,00 zł

Project Description

Podniesienie kwalifikacji pracowników branży obsługi portów – szansą na rozwój regionu

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Cel projektu:

Podniesienie konkurencyjności trzech zachodniopomorskich przedsiębiorstw z branży portowej poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności ich 425 pracowników (w tym 141 kobiet i 284 mężczyzn w tym 70 osób powyżej 50 r.ż.) w okresie od 02.01.2012 do 31.12.2013
Projekt realizowany na rzecz pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świdwin S.A., DB Port Szczecin oraz Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.

 

Zdjęcie: Biznes zdjęcie utworzone przez bearfotos – pl.freepik.com