• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Najważniejsze jest bezpieczeństwo klienta

Zachodniopomorska Grupa Doradcza – firma, która od początku swojego istnienia zrealizowała blisko pół tysiąca projektów inwestycyjnych i szkoleniowych finansowanych środkami publicznymi, pozyskując dla swoich klientów ponad 700 mln PLN bezzwrotnych dotacji; niekwestionowany lider zachodniopomorskiego i w krajowej czołówce podmiotów pozyskujących środki unijne, jednak… próżno jej szukać w reklamach! Co stoi za sukcesem firmy? Jakie wartości i zasady są jej najbliższe w procesie pracy z klientem? – rozmowa z Danielem Owczarkiem, prezesem zarządu spółki.

Panie Prezesie, czym jest podyktowany tak duży sukces ZGD?

Kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa, jakiego doświadczają nasi klienci w trakcie pracy z nami. Bezpieczeństwa, które zapewniamy na każdym etapie – od koncepcji projektu do ostatniej kontroli, jaką przeprowadzają instytucje, czuwające nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

Jaki rodzaj wsparcia ZGD gwarantuje swoim klientom? Co w procesie takiej współpracy jest dla Pana najistotniejsze?

Ilość unijnych pieniędzy, choć duża, jest ograniczona, aby je zdobyć, należy spełnić określone warunki formalne. Procedury pozyskiwania pieniędzy publicznych, zwłaszcza dużych, nie są ani łatwe, ani szybkie. I tu zaczyna się nasza rola – cały ciężar procesu aplikacji o środki i procedur wdrożeniowych bierzemy na siebie. Najwyższą skuteczność mamy tam, gdzie najtrudniej. Im większego wyrafinowania, większej wiedzy i umiejętności się wymaga, tym się lepiej sprawdzamy.

Co to oznacza w praktyce?

To my pracujemy za klienta, a nie klient za nas i jest to jedna z podstawowych zasad, jakie wyznajemy. Pomagamy wszechstronnie, gwarantując komplementarność ogromnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Przygotowujemy dokumentację w wielu obszarach i we współpracy z licznymi ekspertami z różnych dziedzin, współpracujemy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami otoczenia biznesu. Co jednak najistotniejsze, nad danym projektem pracują wyspecjalizowane zespoły. Pochodną takiego stylu pracy jest zarówno duża ilość pisanych projektów, jak i – co ważniejsze z perspektywy przedsiębiorców – bezpieczeństwo na każdym etapie współpracy i skuteczność.

Wynika z tego, że zakres działań ZGD sięga znacznie dalej, aniżeli pozyskanie środków…

Zdecydowanie tak! Napisanie projektu to jedna z najprzyjemniejszych czynności w całym tym procesie, ale tak naprawdę dopiero po otrzymaniu dotacji zaczyna się… „zabawa” – wdrażanie projektu. Tu zazwyczaj przedsiębiorcy przeżywają załamanie. Dlatego nasza pomoc nie kończy się na tym etapie. Jako jedni z nielicznych nadzorujemy realizację projektu. Jeżeli trzeba, rozpoczynamy procedury przetargowe, składamy wnioski o płatność, monitorujemy wskaźniki – to jest nasze zadanie. Zawsze działamy kompleksowo i z niezwykłą dociekliwością – wszystko w interesie klienta.

ZGD pomogła setkom firm w pozyskaniu dofinansowania – którzy przedsiębiorcy stoją obecnie przed największą szansą na dotacje?

Chcemy kreować liderów swojej branży. Oni muszą mieć pewien potencjał, który my będziemy rozwijali, wykorzystując różne środki publiczne. Największe szanse na wsparcie mają te przedsiębiorstwa, które wyróżniają się innowacyjnym pomysłem, produktem czy sposobem oferowania produktu, ale także nowatorskim sposobem organizacji. 150 mld złotych to pieniądze „trudne”, ale to dobrze, bo to oznacza, że ta duża suma trafi do tych, którzy sobie z tą trudnością poradzą – czyli dostaną to projekty najlepsze. Przedsiębiorca musi mieć pomysł na własny biznes. Pomysł, który sięga daleko dalej niż większość konkurencji w branży. Przedsiębiorca ma patrzeć kilka lat do przodu, antycypować pewne zmiany i wychodzić im naprzeciw. W jaki sposób? W sposób technologiczny, organizacyjny, jakościowy, w sposób wielowymiarowy.

Na horyzoncie ogromne środki finansowe, czy – w Pana opinii – regionalne firmy będą potrafiły po nie sięgnąć?

Tak. Od początku swojej działalności żywię przekonanie, że firmy regionu potrafią przygotowywać i realizować projekty, które zdobywają milionowe granty. Rolą przedsiębiorcy jest mieć pomysł na siebie, a naszą zdobyć nań pieniądze. Po prostu umożliwiamy naszym klientom realizowanie najśmielszych aspiracji – czego dowodzą setki zwieńczonych sukcesem projektów.

 

 

Skip to content