• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Zakończenie projektów

Z dniem 30 czerwca 2015 r. pożegnaliśmy starą perspektywę finansową  2007-2013 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach PO KL osiągnęliśmy wiele – 32 dofinansowane projekty szkoleniowe o wartości ponad 33 mln zł, z czego 21 projektów własnych. Szkoliliśmy na terenie całej Polski m.in. przedsiębiorców i pracowników, nauczycieli i uczniów, osoby odchodzące z rolnictwa i rybołówstwa. Aktywnie uczestniczyliśmy w rozwijaniu zachodniopomorskiej przedsiębiorczości poprzez realizację projektu dotacyjnego dla start’upów. Nasze sukcesy znalazły odzwierciedlenie w rankingu Funduszy Europejskich, w których osiągnęliśmy status Lidera PO KL 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim. Nasze ostatnie osiągnięcia to zamknięcie kilku strategicznych projektów:

  1. „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości” – jeden z największych projektów realizowanych w ramach konkursu „Zielone Światło” o wartości ponad 3,8 mln zł. Przeszkoliliśmy w nim 323 uczestników, którzy zdobyli wiedzę m.in. o sposobach finansowania inwestycji ekologicznych, odnawialnych źródłach energii, prawie ochrony środowiska, gospodarce odpadami, systemach zarządzania środowiskowego. W doradztwie ekologicznym i inwestycyjnym wzięły udział 202 przedsiębiorstwa z całej Polski, które otrzymały plan działań proekologicznych, pokazujący jak zastosować chroniące środowisko rozwiązania pozwalające na ograniczenie kosztów.
  2. „Klucz do biznesu gwarancją sukcesu” – dzięki udziałowi w projekcie 88 młodych osób do 30 roku życia otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe. Ze 150 pomysłów na biznes komisje oceny wniosków wybrały te najlepsze- rokujące sukces i utrzymanie firmy na rynku. Projekt obejmował szkolenia i doradztwo zarówno z zakresu prawnych aspektów prowadzenia firmy, jak i autoprezentacji, marketingu, negocjacji czy pozyskiwania środków na dalszy rozwój działalności. Zachodniopomorski rynek wzbogacił się o przedstawicieli, między innymi takich branż jak:  IT, budownictwo, projektowanie, usługi prawnicze,  gastronomiczne, kosmetyczne, fryzjerskie i sportowe.
  3. „Wyższe kwalifikacje – nowe możliwości” – to projekt dedykowany dla pracowników ZGD Sp. z o.o., którego celem było podniesienie kwalifikacji kadry. Podczas realizacji projektu pracownicy zdobyli kompetencje potwierdzone egzaminami z zakresu: języków obcych (angielski i niemiecki), zaawansowanej obsługi komputera, mediacji i negocjacji, audytu wewnętrznego CIA, metodyk zarządzania projektami i przedsiębiorstwem, kadr i płac, księgowości, ochrony danych osobowych oraz systemu zarządzania jakością. Nowa wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane do jak najefektywniejszego wykorzystania możliwości , jakie niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa 2014-2020.
Skip to content