• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

NABÓR NR 2 – WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zakończeniu oceny Kandydatów, którzy zgłosili chęć swojego uczestnictwa w projekcie „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” w ramach Naboru nr 2.

Ostatecznego wyboru Uczestników projektu dokonano na podstawie: sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów dodatkowych przez Kandydata/tkę, o których mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu.

Do projektu w ramach naboru nr 2 zakwalifikowano 10 osób, które uzyskały łączną najwyższą liczbę punktów – osoby te zostały umieszczone na Liście rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu.

Pozostałe osoby, które uzyskały pozytywny wynik oceny, jednakże zdobyły niższą liczbę punktów zostały umieszczone na Liście rezerwowej.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem projektu.

Z poważaniem,

Zespół projektu
„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

Skip to content