• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Project Description

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne

 

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”  jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.