• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Wsparcie doradcze

Wsparcie doradcze

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych wymaga przestrzegania określonych procedur, które często bywają zbyt skomplikowane dla osób, które na co dzień nie zajmują się sprawami finansowymi. Dlatego dobrze jest móc na każdym etapie realizacji projektu liczyć na fachowe wsparcie, uwzględniające faktyczne potrzeby klienta.

Analiza stanu faktycznego

Profesjonalne wsparcie z zakresu realizacji projektu związanego z przyznaną dotacją unijną rozpoczyna się od analizy stanu bieżącego ze stworzonymi wcześniej założeniami projektu. Należy przy tym przeanalizować, czy istnieją słabe punkty przedsięwzięcia, a więc zagrożenia, przez które osiągnięcie wcześniejszych założeń i celów może okazać się niemożliwe. Konieczna jest także weryfikacja strony finansowej projektu, która jest związana z rozliczeniami z instytucją, która przyznała finansową dotację.

Wsparcie doradcze obejmuje także rozliczanie otrzymanej dotacji unijnej. W tym celu dokonuje się weryfikacji procedur związanych z księgowaniem oraz z poniesionymi wydatkami, które muszą być zgodne z założeniami projektu. Wszelkie wydatki oraz dokumenty księgowe znajdują się pod ciągłą kontrolą i weryfikacją, a w razie potrzeby wprowadza się konieczne zmiany związane z wydatkami.

Przygotowanie potrzebnych wniosków

Rozliczanie dotacji oraz przygotowywanie potrzebnych wniosków o płatność to kolejne ważne zadanie wsparcia doradczego.Ponieważ przedsiębiorca musi liczyć się z kontrolą realizowanego projektu, wsparcie doradcze stara się jak najlepiej przygotować go do takiej ewentualności. A to wiąże się z wykonaniem weryfikacji faktycznego stanu realizacji projektu i rozliczeń finansowych z wcześniejszymi założeniami, a także z czuwaniem nad kompletnością niezbędnej dokumentacji. Na koniec przedsiębiorca otrzymuje zalecenia związane z przewidywaną kontrolą.

Stałe wsparcie doradcze

Co więcej, pomoc doradcza jest obecna podczas kontroli, pełniąc rolę reprezentanta firmy. Oczywiście pomoc doradcza to także bieżące wsparcie eksperckie oraz tworzenie zmian w projekcie, które pozwolą lepiej osiągnąć cel i prawidłowo wykorzystać unijną dotację.

Jesteś zainteresowany(a) wsparciem doradczym dla swojej firmy?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

Skip to content