• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Realizacja projektów

Zrealizowaliśmy ponad 300 projektów

Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Fundusze unijne są cennym wsparciem finansowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub też planujących ją założyć. Dotacje unijne pozwalają zwiększyć atrakcyjność firmy, podnieść jej konkurencyjność, a tym samym zwiększyć zyski. A najważniejsze jest to, że dotacje są bezzwrotne. Oczywiście ilość unijnych pieniędzy jest ograniczona, a by je zdobyć, należy spełnić określone warunki formalne programu lub konkursu unijnego. Dlatego najskuteczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy firmy, która zawodowo zajmuje się pozyskiwaniem dotacji, a do tego ma już na koncie liczne sukcesy w tej dziedzinie.

Analiza faktycznych potrzeb klienta

Pozyskiwanie dotacji unijnych najlepiej rozpocząć analizą faktycznych potrzeb klienta oraz jego szans na otrzymanie wsparcia unijnego. W tym celu należy przeanalizować jego potrzeby pod względem planowanych kierunków rozwoju firmy oraz dobrać takie formy dotacji unijnych, które mogłaby te potrzeby zaspokoić. Następnie przedstawiamy klientowi znalezione rozwiązania wraz ze wskazaniem optymalnej ścieżki, za pomocą której można cel osiągnąć.

Wykonanie założeń projektu

Kolejnym krokiem w pozyskiwaniu dotacji jest wykonanie założeń projektu wraz z harmonogramem i potrzebnym budżetem. Tu podstawową czynnością jest wykonanie projektu, analizy jego wykonalności oraz audytu kwalifikowalności klienta. Na tej podstawie wyodrębnia się założenia projektu oraz wstępny harmonogram i budżet całego przedsięwzięcia. Oczywiście klient ma możliwość zgłoszenia własnych uwag, które zostaną przeanalizowane, przedyskutowane i, w razie potrzeby, uwzględnione w projekcie.

Przygotowanie potrzebnych wniosków

Ostatnim etapem prowadzącym do otrzymania dotacji finansowej jest przygotowanie potrzebnych wniosków wraz z załącznikami, w tym z biznesplanem. Oczywiście wniosek musi być zgodny ze wzorem obowiązującym w ramach danego programu dotacyjnego lub konkursu oraz ze wszelkimi formalnymi założeniami danej inicjatywy.

Co więcej, klient nie musi osobiście składać wniosku i zajmować się pozostałymi formalnościami. Może on też liczyć na ciągłe wsparcie i możliwość reprezentacji, aż do momentu rozstrzygnięcia programu i przyznania dotacji.

Jesteś zainteresowany(a) pozyskaniem dotacji dla swojej firmy?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

.

Skip to content