• Subskrybuj
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Polityka jakości

Polityka jakości

Polityka Jakości w Zachodniopomorskiej Grupie Doradczej Sp. z o.o. jest rozumiana jako zespół zamierzeń i działań całej kadry dotyczących jakości. Nadrzędnym celem Polityki Jakości Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań naszych Klientów oraz zdobycie Ich pełnego zaufania do jakości oferowanych usług szkoleniowo – doradczych oraz badawczych.

Jakość usług realizujemy poprzez:

 1. Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych dążąc do ciągłego ich doskonalenia,
 2. Terminowe świadczenie usług oparte na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz zindywidualizowanej współpracy z każdym klientem,
 3. Stworzenie takich warunków dla klienta, aby w ramach swojej specjalizacji zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe wymagania,
 4. Określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość wykonywanych usług,
 5. Ciągłe śledzenie i stosowanie w naszej działalności wymagań aktualnych przepisów, norm i innych regulacji, a także postępu technicznego,
 6. Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009,
 7. Konsekwentną realizację przyjętych ustaleń,
 8. Tworzenie atmosfery zaangażowania wszystkich pracowników firmy w sprawy jakości.

Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:

 • Najwyższa jakość oferowanych usług,
 • Duże doświadczenie zdobyte w branży doradczo-szkoleniowej,
 • Zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych klientów.

Zobowiązujemy się do:

 • Ustanowienia i aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
 • Nieustannego spełniania wymagań i doskonalenia skuteczności funkcjonowania w naszej firmie systemu zarządzania jakością i procesów,
 • Uświadomienia pracownikom znaczenia spełniania wymagań klientów i wymagań przepisów oraz tworzenia warunków zaangażowania całego personelu w osiąganie celów.

 

Wdrażając i utrzymując system jakości według norm ISO 9001, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwania w efekcie zamierzonych celów. Wprowadzenie w życie Polityki Jakości w całym zakresie naszej działalności jest realizowane poprzez System Zarządzania Jakością, który spełnia wszystkie wymogi międzynarodowej normy ISO 9001.

Skip to content