• Subskrybuj
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Dofinansowanie z UE dla przedszkoli!

To już ostatnia szansa, aby zdobyć dofinansowanie na otwarcie lub doposażenie przedszkola! Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. może pomóc Państwu otrzymać dotację na założenie nowego lub rozwój istniejącego ośrodka wychowania przedszkolnego w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki przygotowanym przez nas w ostatnich latach projektom wszyscy nasi klienci otrzymali bezzwrotne środki na rozwój przedszkoli.

 

Zakres projektu mającego na celu upowszechnianie edukacji przedszkolnej

W wyniku realizacji projektu można zrealizować następujące działania:

 • Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc dostosowanych do specjalnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
 • Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty m.in. o zajęcia specjalistyczne, w tym logopedyczne, terapeutyczne i psychologiczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego,
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym przez m.in. kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe czy współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

 

Projekt w ramach działania 8.1 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej” skierowany jest m.in. do:

 • przedszkoli publicznych,
 • przedszkoli niepublicznych,
 • przedsiębiorców,
 • fundacji,
 • osób fizycznych prowadzących działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

 

Korzyści dla placówki wychowania przedszkolnego

Realizacja projektu pozwoli Państwu na uzyskanie poniższych korzyści:

 1. Wzrost liczby oferowanych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego.
 2. Ograniczenie koszów doskonalenia kadry.
 3. Możliwość dostosowania lub rozszerzenia oferty o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

 

Zakres oferowanych przez ZGD usług

 1. Analiza dokumentacji projektowej, analiza potrzeb i możliwości projektowych,
 2. Opracowanie wstępnej koncepcji projektu do zatwierdzenia przez Klienta,
 3. Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinasowanie (wraz z ewentualnymi załącznikami),
 4. Koordynacja prawidłowej realizacji projektu, w tym jego rozliczenie, prowadzenie dokumentacji projektowej, procedur wyboru wykonawców, etc.

 

 

Nabór wniosków kończy się 03 grudnia 2018 r., dlatego już teraz zapraszamy do kontaktu z nami poprzez:

 

Zapraszamy do kontaktu – analiza możliwości uzyskania dotacji jest usługą bezpłatną. 

Skip to content