• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Z nami odniesiesz sukces!

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. we współpracy z naszymi Klientami przygotowała
i zrealizowała projekty, które zdobyły milionowe granty. Możemy poszczycić się niemałymi sukcesami. W samym 2015 roku dzięki współpracy z nami pomyślnie zakończyły się projekty realizowane w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013:

wartość projektów: 76 014 365,66 PLN                         wkład Unii Europejskiej: 33 539 822,12 PLN

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

wartość projektów: 6 727 756,71 PLN                            wkład Unii Europejskiej: 4 752 777,70 PLN

  • Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) – INTERREG IVA

wartość projektów: 2 850 361,17 EUR                           wkład Unii Europejskiej: 2 415 652,54 EUR

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY) na lata 2007-2013

wartość projektów: 2 116 664,10 PLN                            wkład Unii Europejskiej: 961 448,00 PLN

W efekcie naszej pracy wiele firm, instytucji, osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego zrealizowało zamierzone przedsięwzięcia inwestycyjne. Przedsiębiorstwa zwiększyły swoją konkurencyjność i innowacyjność, jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły atrakcyjność turystyczną i kulturalną swojego regionu, a jednostki administracji publicznej poprawiły jakość i dostępność swoich usług.

Naszym Klientom gratulujemy sukcesu i cieszymy się, że mogliśmy pomóc w jego osiągnięciu!

Skip to content