• Subskrybuj
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Własna firma Twoją szansą!

Szanowni Państwo,

3 października 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr  2709/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów grantowych złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt pt. Własna firma Twoją szansą! przygotowany przez nasz zespół otrzymał, podczas oceny 81,82 pkt., co sklasyfikowało go na wysokim, 8. miejscu listy rankingowej. Wartość dofinansowania projektu 3 675 784,81 PLN.

Własna firma Twoją szansą! to projekt skierowany do 100  fizycznych (osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo) powyżej 29 roku życia, zamieszkujących obszar województwa opolskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, kwalifikujących się przynajmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • kobiet;
 • osób z niepełnosprawnościami;
 • osób o niskich kwalifikacjach;
 • osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
 • oraz imigrantów i migrantów powrotnych,

które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Projekt Własna firma Twoją szansą! będzie realizowany pomiędzy 2. stycznia 2017 a 30. listopada 2018 roku.

W projekcie przewidziano następujące działania:

 1. szkolenia oraz doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. wypłatę dotacji w maksymalnej kwocie 25 088,94 PLN;
 3. wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
 4. comiesięczne wypłaty bezzwrotnej pomocy finansowej, w kwocie nie wyższej niż 1 000,00 PLN, przez okres do 6/12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej na stronie projektowej http://dotacjeopolskie.zgd.com.pl/

Projekt Własna firma Twoją szansą! będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

 

 

Skip to content