• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Wspólny Projekt Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej i Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji został skierowany do dofinansowania
w pierwszym rozstrzygniętym konkursie ogłoszonym w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurencja była bardzo silna. Spośród 103 złożonych podczas naboru wniosków, 73 trafiły do oceny merytorycznej a jedynie 18 zostało skierowanych do dofinansowania. Nasz projekt otrzymał 76 pkt. i zajął drugie miejsce w temacie: Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Celem projektu jest upowszechnienie i udostępnienie do szerokiego wykorzystania modelowych i zwalidowanych innowacji społecznych z zakresu edukacji ustawicznej i gotowości prorozwojowej osób powyżej 25 roku życia.

Zapraszamy do kontaktu podmioty, które mają innowacyjne podejście do edukacji ustawicznej. Najlepsze pomysły mogą otrzymać grant w wysokości 60 000 PLN na wdrożenie.

Skip to content