• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Rozenanie rynku – zapewnienie noclegów

W związku z realizacją projektu „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie, 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku. Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych i wybór wykonawcy usługi.

Zamówienie obejmuje: Zapewnienie noclegu dla uczestników projektu.

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe

Oferty wg załącznika (do pobrania poniżej) proszę składać do dnia 14.02.2014 r.

Do pobrania : Rozeznanie rynku – nocleg EWB

 

Skip to content