• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Wyższe kwalifikacje – nowe możliwości

Project Info

Client lipiec 2014 – czerwiec 2015

Project Description

Celem projektu jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. poprzez dopasowanie kwalifikacji jej pracowników do wymagań rynku, podniesienie kompetencji zarządczych kadry oraz wdrożenie metodyki projektowej.

Okres realizacji:

lipiec 2014 – czerwiec 2015