• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

Uprawnienia na obsługę środków transportu szansą dla branży budowlanej

Project Info

Client 01.03.2012r. – 31.12.2013r.
Skills 4 192 634,20 zł

Project Description

Uprawnienia na obsługę środków transportu szansą dla branży budowlanej

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw