• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Ty też możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50 + z obszaru Województwa Śląskiego
[woj.śląskie]

Informacje o projekcie

Klient III 2017-II 2019

Opis projektu

Ty też możesz ! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50 + z obszaru Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

 

Cel Projektu:

Celem projektu „Ty też możesz!” jest wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 r.ż. i zamieszkują na terenie Woj. Śląskiego. Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami w zakresie ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W wyniku powyższych działań uczestnicy projektu przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną działalność gospodarczą.

65 autorów biznesplanów dostanie dofinansowanie (do 24 000,00 zł) na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a także zostanie objętych wsparciem pomostowym w postaci usług doradczych oraz wsparciem finansowym przez okres 6 lub 12 m-cy (do 1750,00 zł/miesiąc).

W wyniku realizacji projektu 65 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie i zostanie utworzonych min. 65 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Skip to content