• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

Akredytowane metodyki zarządzania – szansą rozwoju przedsiębiorstw

Project Info

Client 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Skills 832 090,00 zł

Project Description

Projekt: Akredytowane metodyki zarządzania – szansą rozwoju przedsiębiorstw

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności 35 zachodniopomorskich przedsiębiorstw z branż strategicznych województwa poprzez podniesienie kwalifikacji ich 60 pracowników (w tym min. 60% kobiet) w zakresie metodyk zarządzania przedsiębiorstwem.

Projekt „Akredytowane metodyki zarządzania – szansą rozwoju przedsiębiorstw” umożliwia udział w bezpłatnych kursach z zakresu metodyk zarządzania przedsiębiorstwem.

W ramach projektu oferujemy udział w 4 akredytowanych kursach na poziomach Foundation wraz z egzaminami:

1. Kurs Zarządzania Projektami PRINCE2 – 4 dni + egzamin;
2. Kurs Zarządzania Programami (Managing Successful Programmes – MSP) – 3 dni + egzamin;
3. Kurs Zarządzania Zmianą (Change Management – ChM) – 3 dni + egzamin;
4. Kurs Zarządzania Ryzykiem (Management of Risk – MoR) – 3 dni + egzamin.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzony zostanie moduł szkoleniowy z zakresu zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstwa.