• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

NIE – obce języki

Informacje o projekcie

Klient 01.03.2012r. – 31.10.2013r.
Skills 669 160,40 zł

Opis projektu

NIE – obce języki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności 70 przedsiębiorstw z branż priorytetowych dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego, przez podniesienie kwalifikacji ich 120 pracowników (w tym min. 40% kobiet) w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym. W ramach projektu „NIE – obce języki” zapewniamy udział w bezpłatnych kursach języka angielskiego i niemieckiego, indywidualne konsultacje z lektorem oraz pokrycie kosztów egzaminu certyfikującego.

Udział w projekcie gwarantuje:

  • 60 godzin kursu grupowego (małe, 12-osobowe grupy),
  • 30 godzin indywidualnych konsultacji z lektorem,
  • Egzamin certyfikujący na poziomie średniozaawansowanym.

Dodatkowe korzyści:

  • każdy uczestnik otrzyma komplet podręczników i materiałów szkoleniowych,
  • przeprowadzony zostanie moduł szkoleniowy z zakresu zarządzania różnorodnością.

W projekcie weźmie udział 120 uczestników (po 5 grup z języka niemieckiego i angielskiego).

Skip to content