• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

„Krok w przyszłość – od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością”

Informacje o projekcie

Klient 02.02.2009r. – 30.09.2011r.
Skills 2 987 196,98 zł

Opis projektu

„Krok w przyszłość – od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością”

Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Projekt kompleksowo zarządzany przez ZGD Sp. z o.o. dla Lidera – Gminy Dębno wraz z Partnerami: Gminą Barlinek, Gminą Bierzwnik, Gminą Boleszkowice, Gminą Choszczno, Gminą Krzęcin, Gminą Lubiszyn, Gminą Myślibórz, Gminą Nowogródek Pomorski, Gminą Warnice oraz Powiatem Myślibórz.

Celem projektu jest wzrost jakości świadczenia usług publicznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez poprawę standardów zarządzania. W szczególności zaplanowano wzrost efektywności realizacji zadań publicznych i sprawności obsługi petentów oraz skrócenie czasu obsługi interesantów. Do osiągniętych rezultatów należy m.in. wdrożenie w Urzędach normy ISO 9001 i modelu CAF, wprowadzenie usprawnień komunikacji wewnętrznej oraz metod badania satysfakcji klientów i pracowników.

Blok szkoleń przygotowany dla 377 urzędników miał za zadanie podnieść ich kwalifikacje zarządcze. Obejmował on takie zagadnienia jak: efektywna obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przez projekty oraz możliwości pracy z budżetem zadaniowym.

Skip to content