• Subscribe
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Klucz do biznesu gwarancją sukcesu

Informacje o projekcie

Opis projektu

Klucz do biznesu gwarancją sukcesu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest: aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie powiatu: polickiego, goleniowskiego, miasta Szczecin, kołobrzeskiego, miasta Koszalin, poprzez:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – SZKOLENIA I DORADZTWO PODSTAWOWE
 • wsparcie indywidualnych inicjatyw zmierzających do utworzenia firmy – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • pokonanie barier finansowych utrudniających prowadzenie firmy – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia firmy – SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA I DORADZTWO

Grupa docelowa

Projekt dedykowany jest osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które w momencie przystąpienia do udziału w projekcie:

 • posiadają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo,
 • zamieszkują na terenie jednego z powiatów: polickiego, goleniowskiego, miasta Szczecin, kołobrzeskiego, miasta Koszalin
 • nie ukończyły 30 roku życia,
 • nie posiadają własnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapewniamy:

 • wysokiej klasy doradców i trenerów posiadających doświadczenie praktyczne
 • bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • serwis kawowy i obiad

 

Skip to content