• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

Kierunek sukces, czyli NLP w biznesie!

Project Info

Client 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Skills 383 176,42 zł

Project Description

Kierunek sukces, czyli NLP w biznesie!

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Celem Projektu jest wzrost konkurencyjności 30 zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małe średnie) z branż strategicznych dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego, poprzez podniesienie kwalifikacji 60 pracowników z kadry zarządzającej przedsiębiorstw w zakresie zastosowania metod i technik NLP w biznesie.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 30 przedsiębiorstw i ich 60 pracowników, w tym min. 60% kobiet.

Każdy uczestnik weźmie udział w cyklu szkoleniowym obejmującym następujące zagadnienia:

  1.  Zmień marzenia w plany a plany w efekty… czyli zrozumieć NLP i osiągnąć pełny sukces. (16h)
  2.  CMA – cel, motywacja, akcja!!! (NLP sukcesu). (16h)
  3.  Pełnia sukcesu czyli NLP w działaniu. (16h)
  4.  Odkrywanie ukrytego – czyli co możesz zrobić z językiem. (32h)
  5.  Inspiracja twórczego działania – STRES! (16h)