• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Jestem przedsiębiorcą odpowiedzialnym społecznie!
[woj.dolnośląskie]

Informacje o projekcie

Opis projektu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „Jestem przedsiębiorcą odpowiedzialnym społecznie!” jest wypracowanie, w oparciu o doświadczenia irlandzkie, mechanizmów uwrażliwiających młodych stażem przedsiębiorców (min. 16 osób) na osoby z podobną do nich przeszłością życiowo-zawodową, co przełoży się na większe prawdopodobieństwo aktywizacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez zdobycie zatrudnienia do 31.07.2018 r.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Together-Razem Centre z Irlandii.

W ramach projektu powstał  Podręcznik “Jestem przedsiębiorca odpowiedzialnym społecznie!”

 

 

 

Skip to content