• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

ITIL – klucz do zarządzania usługami IT

Project Info

Client 1 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Project Description

Projekt pn. „ITIL – klucz do zarządzania usługami IT” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Celem Projektu wzrost konkurencyjności 35 przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) z terenu Województwa Lubuskiego z branż strategicznych poprzez podniesienie kwalifikacji ich 50 pracowników w zakresie zarządzania usługami IT.

Projekt był realizowany w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.