• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości

Informacje o projekcie

Opis projektu

Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości

Cel projektu

Wzrost aktywności proekologicznej 160 przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) z terenu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez przygotowanie ich do wdrożenia konkretnych programów działań proekologicznych oraz wyposażenie ich 200 pracowników w profesjonalną wiedzę dotyczącą ochrony środowiska i podniesienie świadomości ekologicznej.

Uczestnicy wsparcia

Grupę docelową stanowi 160 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ich 200 pracowników należących do kadry zarządzającej, zajmujących stanowiska kierownicze i specjalistyczne oraz właściciele i wspólnicy, w tym 40% kobiet.

 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem:

  • 60 Mikroprzedsiębiorstw,
  • 60 Małych przedsiębiorstw,
  • 40 Średnich przedsiębiorstw.
Skip to content